PROJEKT „ALPY  KARPATOM” – 2011 - 2016

 

 

W dniu 10 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie realizacji projektu Alpy Karpatom. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 818 388 franków szwajcarskich i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie, Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku i Stowarzyszeniem Agroturystycznym - Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne -Bieszczady w Lesku.

Wsparcie organizacyjne w Szwajcarii projekt uzyska od Szwajcarskiej Fundacji Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Helvetas Swiss Intercooperation w Bernie.

 

Około 78 % dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji trafi bezpośrednio do mikro i małych przedsiębiorstw oraz do organizacji pozarządowych pragnących wdrożyć w gospodarce regionu dobre praktyki szwajcarskie.

 

Do przedsiębiorstw trafi około 100 dotacji, o maksymalnej kwocie dofinansowania

64 000 PLN, przy poziomie dofinansowania 60% wartości projektu.

Z dotacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy działający w obszarze produktu lokalnego i turystyki, a także małych sieci wspierających marketing produktów lokalnych.

 

Do organizacji pozarządowych trafi około 150 dotacji o maksymalnej kwocie dofinansowania 31 000 PLN, przy poziomie dofinansowania 90% wartości projektu.
Z dotacji tych będą mogły skorzystać te NGO, które działają w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, kultury, edukacji i ochrony środowiska, a  szczególnie  te małe wiejskie organizacje pozarządowe, które mobilizują społeczność  wokół rozwiązywania problemów lokalnych i podnoszenia jakości życia.

 

Około 22% funduszy zostanie przeznaczonych na staże dla młodych przedsiębiorców w Szwajcarii, szkolenia, szeroką kampanię promocyjną regionu w mediach krajowych i zagranicznych  w tym na spoty reklamowe TVN 24,  artykuły w National Geografic, film o Karpatach i portal internetowy www.alpykarpatom.pl, produkcję maskotki regionu (ryś karpacki w stroju nawiązującym do regionalnego wzornictwa) oraz wykreowanie i marketing produktu lokalnego.

 

Wsparcie w ramach projektu Alpy Karpatom trafi do tych gmin powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, leskiego i ustrzyckiego (razem 25 gmin), w których wskaźnik bezrobocia waha się od 13 do 22 % a wskaźnik migracji jest wyższy o 15 - 20 % w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej.

Celem realizacji projektu „Alpy Karpatom” jest doprowadzenie do trwałej zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznym regionu obszarów górskich Podkarpacia. W ramach projektu podejmowane będą różnorodne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego terenów południowo-wschodniej Polski, położonych bezpośrednio w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie Karpat polskich.

W ramach projektu będą realizowane m.in. następujące zadania:

- Analiza potencjału regionu w kontekście doświadczeń szwajcarskich,

- Szkolenia dla organizacji pozarządowych,

- Szkolenia dla przedsiębiorców,

- Staże w Szwajcarii dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych,

- Utworzenie w ramach projektu mechanizmów pomocy finansowej dla regionu, czyli dotacje dla firm w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz dla NGO w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych,

- Utworzenie Partnerskiej Sieci Sprzedaży i Marketingu Produktów pod Wspólną Marką,

- Utworzenie kompleksowego i systemowego narzędzia promocji regionu objętego wsparciem w ramach Agencji Promocji Obszarów Górskich Podkarpacia.

Regionalna Izba Gospodarcza jest odpowiedzialna za:

 

1.      Udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii dla zespołu wdrażającego projekt,

2.      Organizacja staży dla MŚP  - zorganizowanie staży dla 10 przedstawicieli MŚP w Szwajcarii,

3.      Wdrożenie Partnerskiej Sieci Sprzedaży Produktów pod Wspólną Marką,

 

 

Więcej informacji o projekcie „Alpy Karpatom” na stronie instytucji realizującej projekt – Fundacji Karpackiej – Polska:

http://www.fundacjakarpacka.org/

 

 

oraz serwisie dotyczącym projektu:

www.alpykarpatom.pl

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

C:\Users\teleram\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Alpy-Karpatom 2 PANTONE 485.jpg

  

 


 

Fundacja Karpacka-Polska

ul. Franciszkańska 5/1, 38-500 Sanok,

email: cfpl@cfoundation.org

Tel.: 48 13 46 388 50