Regionalna Izba Gospodarcza prowadzi 

Biuro Rachunkowe

z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych
 


oferta obsługi w zakresie:

Księgowość:
- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

KADRY:
- sporządzanie listy płac,
- sporządzanie kartotek wynagrodzenia pracowniczego,
- rozliczanie podatku dochodowego od pracowników,
- sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 


Zainteresowani podjęciem współpracy z Biurem Rachunkowym proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia zasad i danych niezbędnych do podpisania umowy na prowadzenie usług księgowych. Podpisanie umowy oraz upoważnień może nastąpić w siedzibie Biura Rachunkowego  lub w siedzibie zleceniodawcy. Biuro Rachunkowe składa wszystkie niezbędne dokumenty w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych przekazują Państwo miesięczne dowody księgowe (do 15 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego). Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście w godzinach 7.30 - 15.30

Osoba do kontaktu:

Anna Bat - tel (13) 46 304 44