Regionalna Izba Gospodarcza oferuje pomoc
w pozyskaniu środków finansowych na uruchomienie, rozwój firmy oraz bieżące funkcjonowanie.
Zajmiemy się koordynacją i prawidłowo rozliczymy projekt lub kredyt.

 


 

Szczegółowa oferta dla przedsiębiorców obejmuje:

 

Ø      sporządzenie wniosku o dotację,

Ø      sporządzenie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności i biznes planu

Ø      pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników

Ø      przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji,

Ø      skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej,

Ø      dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień.

Ø      monitoring realizacji projektu

Ø      konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,

Ø      pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,

Ø      doradztwo w trakcie wdrażania projektu,

Ø      przygotowanie wniosku o płatność.

Ø      sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej

 

Oferta dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obejmuje:

 

Ø      Doradztwo i analiza pomysłu na biznes

Ø      Poszukiwanie źródeł finansowania

Ø      Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PUP

Ø      Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do instytucji oferujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ø      Sporządzenie biznesplanów

Ø      skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje udzielające dotacji

Ø      pomoc przy realizacji  rozliczeniu projektu

.