Opracowania przygotowanie przez RIG

Uwaga - można wykorzystać ale z podaniem źródła


    

 


    Centrum Sportów Zjazdowych

Sanok styczeń 2007

.... Jednym z ważnych założeń przyjętych przy planowaniu niniejszego opracowania była całoroczna dostępność Centrum Sportów Zjazdowych. Założono także możliwość organizacji imprez masowych.

Uruchomienie Centrum Sportów Zjazdowych spowoduje realizację kolejnych inwestycji przez inwestorów zewnętrznych. Możliwe jest wykorzystanie terenu do organizacji krótkich rajdów konnych czy powstanie niewielkiego oddziału muzeum etnograficznego, galerie rzeźb, punktów sprzedaży wyrobów rękodzielniczych. Realnym stanie się wykorzystanie źródeł solankowych i mineralnych oraz walorów środowiskowych w branży sanatoryjnej. Niewątpliwie powstanie zabudowa dla celów usług turystycznych o programie hotelowym, gastronomicznym, wypoczynkowo – szkoleniowym; handlowym. .....

ściągnij plik >>>>>>>

  


Badanie opinii publicznej w sprawie zagospodarowania terenów powojskowych, które umożliwi w przyszłości opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania w/w terenów

Sanok maj-czerwiec 2006

ściągnij plik >>>>>>>
 


      Koncepcja
STRATEGII  PRODUKTU TURYSTYCZNEGO MIASTA SANOKA

 SANOK, SIERPIEŃ 2005

ściągnij plik >>>>>>>

 


ANALIZA  OPINII  PRZEDSIĘBIORCÓW   SANOKA DOTYCZĄCEJ  SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  MIASTA

 sondaż przeprowadzono w dniach

od 15 sierpnia do 12 września 2005 roku

ściągnij plik >>>>>>>

 


    

Życie gospodarcze

ziemi sanockiej

od XVI do XX w.

..........Celem pracy jest przedstawienie stanu i rozwoju gospodarczego ziemi sanockiej w XVI–XX wieku. Jej granice historyczne w podstawowych swych zarysach zostały ustalone pod koniec XIV wieku i przetrwały w takim kształcie, nie licząc niewielkich zmian, aż do pierwszego rozbioru Polski. Wówczas to ziemia sanocka, wraz z południowymi ziemiami Rzeczypospolitej nazywanymi odtąd Królestwem Galicji i Lodomerii, stała się częścią monarchii austriackiej..........

Właścicielem publikacji jest Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości w Sanoku. Za zgodą Prezesa SIP Bogusława Połdiaka książka została udostępniona.

Uwaga ! Pozycja bardzo ciekawa i jeszcze bardziej naukowa.

ściągnij plik >>>>>>>