Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku w ramach współpracy z Gazetą Sanocką Korso pragnie umożliwić podjęcie drobnych prac w okresie wakacji dla młodzieży.

Młodzi ludzie, uczniowie czy studenci mogą zgłosić się do RIG w Sanoku ul. Rynek 15 i po wypełnieniu prostej ankiety ( w przypadku niepełnoletnich  wymagana jest zgoda rodziców  na podjęcie prac dorywczych)  oczekiwać na telefon od potencjalnych zleceniodawców.

W zakres prac mogą wchodzić prace porządkowe w domu, czy ogrodzie, pomoc osobom starszym, robienie zakupów, czy inne niespecjalistyczne prace.

Osoby chętne do skorzystania z pracy młodych ludzi mogą kontaktować się z pracownikiem Izby Gospodarczej pod numerem tel. 134630444- uzyskają tam kontakt z potencjalnym wykonawcą usługi.

Informacje dotyczące akcji wakacyjnej będą ukazywać się pod hasłem „ Tablica ogłoszeń giełda pracy dla młodzieży” na stronach internetowych RIG, Gazety Sanockiej Korso oraz w papierowym wydaniu gazety.

 
 
 

 

Zasady funkcjonowania „GIEŁDA PRACY DLA MŁODZIEŻY”,

Regionalna Izba Gospodarcza oraz instytucje współpracujące działają jako pośrednik pomiędzy stronami(zleceniodawca - zleceniobiorca). W związku z powyższym nie ponoszą  żadnej odpowiedzialności  cywilno-prawnej z tytułu rozliczeń pomiędzy umawiającymi się stronami. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za funkcjonowanie Giełdy.  Uczestniczymy tylko  w przyjmowaniu ofert pracy jak i ofert o chęci wykonania zlecenia. Każde takie zlecenie jest rejestrowane i nadany jest im kolejny numer w bazie.

Potencjalni zleceniodawcy

Jako zleceniodawca zarejestrować może się każda firma , instytucja czy  osoba prywatna. Wszystkie zlecenia są rejestrowane i nadawane są im kolejne numery.  Aby zarejestrować zlecenie należy pobrać druk ze strony  (zakładka -  zgłoszenie zlecenia), wypełnić go i dostarczyć do biura, bądź też wysłać go za pośrednictwem drogi elektronicznej. Zlecenie zostaje wprowadzone do rejestru zleceń i jest widoczne na stronie internetowej jako aktywne.

Potencjalni wykonawcy

Jako wykonawca zarejestrować się może każdy powyżej 16 roku życia ( za pisemną zgodą rodziców). Wszystkich potencjalnych wykonawców rejestrujemy  i nadajemy im kolejne numery w bazie. Aby się zarejestrować należy pobrać druk ze strony ( zakładka  - zgłoszenie wykonawcy)  wypełnić go i dostarczyć do biura, bądź też wysłać go za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Preferowani będą uczniowie i studenci studiów stacjonarnych

Funkcjonowanie kojarzenia zainteresowanych

*    Informacje o zleceniu są przekazywane telefonicznie pierwszej osobie z bazy wykonawców, która spełnia wymogi zleceniodawcy.

*    Po zaakceptowaniu zlecenia przez wykonawcę przekazywana jest o tym informacja do zleceniodawcy. Rejestrujemy tylko komu jakie zlecenie zostało przekazane.

*    W przypadku odmowy wykonania zlecenia przez pierwszego - informacje przekazuje się kolejnym osobom z listy.

*    Zlecenie przestaje być aktywne na stronie internetowej po jego zrealizowaniu o czym informuje nas zleceniodawca

 

Monitoring

Zleceniodawcy i Wykonawcy zleceń będą proszeni o wyrażeniu opinii o przebiegu wykonania zlecenia. Dane te będą analizowane i w przypadku niezgodności  stanu faktycznego z planowanym zostaną podjęte stosowne działania.