RADA
INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


       W dniu 16 maja 2000 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej zwanej dalej Radą Programową Inkubatora Przedsiębiorczości przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sanoku. Od 2006 roku funkcję Rady pełni Prezydium Zarządu RIG uzupełnione o Dyrektora RIG

   
  Rada jest odpowiedzialna za:
 

1. 

Opracowanie szczegółowego regulaminu pracy Inkubatora wraz a zasadami finansowania i samofinansowania.
 

2. 

Nadzór nad działalnością Inkubatora zgodnie z regulaminem oraz przyjętym programem.
 

3. 

Udzielanie pomocy i poparcia dla osób i instytucji pragnących rozwijać działalność gospodarczą na naszym terenie.
 

4. 

Pobudzanie inicjatyw gospodarczych w powiecie.