REGULAMIN
INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rękodzielnictwa i Rzemiosł Artystycznych w Sanoku


I. CEL I MISJA DZIAŁANIA INKUBATORA.


II. PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA INKUBATORA

III. MOŻLIWOŚCI PODNAJMU POWIERZCHNI W INKUBATORZE

IV. OFEROWANE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W INKUBATORZE

V. ZASADY PŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA

VI. ZASADY WCHODZENIA FIRM DO INKUBATORA
I PREFERENCJE

VII. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FIRMY W INKUBATORZE

VIII. UPRAWNIENIA FIRM I OBOWIĄZKI INKUBATORA

IX. OPUSZCZANIE INKUBATORA PRZEZ FIRMY

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

zobacz szczegółowy regulamin