REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU PROMOCYJNEGO


siedziba Kapituły Konkursu
38-500 SANOK ul. Rynek 15, tel. (13) 463 04 44


§ 1
Przedmiot konkursu

Przedmiotem Regionalnego Konkursu Promocyjnego jest Godło Firma Roku Ziemi Sanockiej i Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz wyróżnienie dla osoby "Za wkład w rozwój gospodarczy regionu"
W konkursie mogą brać udział firmy, które:

-  

wypełnią i dostarczą ankietę zgłoszeniową,

-  

są zarejestrowane i prowadzą działalność na terenie powiatu sanockiego,

-  

prowadzą działalność od co najmniej 6 miesięcy,

-  

spełniają wymagania określone polskim prawem,

-  

zaliczają się do kategorii MSP - zatrudnienie do 250 osób,


§ 2
Cele Konkursu

1. 

Promocja ziemi sanockiej.

2. 

Zwiększenie zainteresowania odbiorców i kontrahentów towarami i usługami firm z naszego regionu.

3. 

Trwałe i korzystne wyróżnienie firm.

4. 

Upowszechnienie przekonania o możliwościach regionalnych firm.

5. 

Promocja przedsiębiorczości.


§ 3
Obowiązki organizatora

1. 

promocja Godła,

2. 

organizacja przebiegu składania wniosków konkursowych,

3. 

przedstawienie zebranych wniosków Kapitule,

4. 

obsługa organizacyjna uroczystości nadania Godła,


§ 4
Zasady i kryteria weryfikacji

1. 

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się zainteresowane podmioty gospodarcze z siedzibą w powiecie sanockim lub zostać zgłoszone przez:

-  

wydziały gospodarcze samorządów lokalnych,

-  

samorządy i stowarzyszenia gospodarcze,

-  

podmioty gospodarcze.

2. 

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i dostarczenie jej na adres organizatora w terminie ustalonym. Fakt udziału w Konkursie i wynik przebiegu oceny może na życzenie uczestnika zostać utajniony.

3. 

Podstawowe kryteria oceny:

a). 

Godło " Firma Roku Ziemi Sanockiej "

-  

dynamiczny rozwój stwierdzony w danym roku,

-  

duże zwiększenie zatrudnienia,

-  

zatrudnianie absolwentów,

-  

nowe inwestycje budowlane,

-  

unowocześnienie parku maszynowego,

-  

stosowanie najnowszych technologii,

-  

intensyfikacja sprzedaży produktu lub usługi,

-  

produkcja eksportowa.

następna strona >>>