Regionalna Izba Gospodarcza KRS 0000066732

Sanok, ul. Rynek 15, 

tel. 013 463-04-44

http://www.rigsanok.pl           rigsanok@pro.onet.pl


DEKLARACJA


       Po zapoznaniu się ze Statutem Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku, wyrażam chęć przystąpienia do RIG oraz zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich .


1.  

Nazwa Firmy:

 


.........................................................................................................


2.  

Właściciel (pełnomocnik):

 


.........................................................................................................


3.  

Adres firmy:

 


.........................................................................................................

 


.........................................................................................................


4.  

Telefon kontaktowy:

 


.........................................................................................................

  

e-mail):

 


.........................................................................................................


5.  

Liczba zatrudnionych:

6.  

Data powstania:
 


...........................................

 
...........................................

6.  

Zakres działalności firmy opisowo:

 


.........................................................................................................

 


.........................................................................................................

 


.........................................................................................................

 


.........................................................................................................


7.

NIP

 


.........................................................................................................


 

Data przystąpienia do RIG:

  Czytelny podpis:
 


...........................................

 
...........................................

 


Uwagi................................


 

 

   
 


 

   

  ściągnij plik deklaracji >>>