CZŁONKOWIE ZARZĄDU wybrani w 2016

Imię i Nazwisko Funkcja Lat w zarządzie

Bogusław Kmieć Prezes 19
Iwona Moczarny Wiceprezes 5
Tadeusz Szałankiewicz Wiceprezes 1
Maciej Pogorzelec Skarbnik 1
Jan Biega Członek Zarządu 9
     

Zarząd RIG-u nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje

PRACOWNICY ETATOWI


Imię i Nazwisko Stanowisko

Bogusław Połdiak dyrektor
Wioletta Praisner asystent dyrektora
   
   

EKSPERCI WSPÓŁPRACUJĄCY


Imię i Nazwisko Dziedzina wiedzy

Robert Maciaszek marketing
Teresa Latoś doradztwo ZUS
Lucyna Szelest rejestrowanie podmiotów
gospodarczych
Grażyna Krasicka doradztwo bankowe
Jan Biega licencjonowany
doradca podatkowy
   
   
   

WYKŁADOWCY WSPÓŁPRACUJĄCY


Imię i Nazwisko Dziedzina wiedzy

Jan Hołubowski przepisy p. poż.
Maciej Mermer szkolenia ZUS
Anna Bat szkolenia z zakresu księgowości
   
   

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku
została zarejestrowana 6 października 1993 roku
przez Sąd Rejonowy w Krośnie, Sąd Gospodarczy Wydział V w rejestrze Izb Gospodarczych.

Wpis do KRS-0000066732 –
Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

RIG jest wpisana do Ewidencji Placówek Niepublicznych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, a od maja 2005 roku RIG jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Indywidualne doradztwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, jak i dla tych, prowadzących już działalność gospodarczą prowadzone jest bezpłatnie jako realizacja zadań statutowych.

 W listopadzie 2012 Minister Edukacji Narodowej dokonał wpisu Regionalnej Izby Gospodarczej do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem rejestru 56196