17 stycznia br. Regionalna Izba Gospodarcza obchodziła jubileusz 25-lecia funkcjonowania na terenie Sanoka. Na uroczystej gali, która odbyła się w Klubie Górnika przy współpracy z PEKAO SA i PEKAO TFI spotkali się przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji społecznych i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Na uroczystości przybyli także pierwsi prezesi RIG Jan Kikta i Wiesław Kijowski. Wśród samorządowców znaleźli się: Tomasz Matuszewski – burmistrz miasta Sanoka, Ernest Nowak – burmistrz miasta i gminy Zagórz, wicestarosta powiatu sanockiego Janusz Cecuła. Spotkanie było okazją do dyskusji nad kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości na ziemi sanockiej, przestrzenią współpracy między różnymi podmiotami, źródłem i rodzajem wsparcia na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy.

Na ręce prezesa RIG Bogusłąwa Kmiecia złożono listy i pamiątkowe tablice z gratulacjami.

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej nagrodziło Wiesława Kijowskiego, Jana Biegę i Bogusława Połdiaka odznaką „Zasłużony dla Sanoka”.


Wystąpienia i prezentacje trwały tylko godzinę, a potem nawiązując do wieloletniej tradycji spotkań noworocznych organizowanych wspólnie z Bankiem PEKAO SA, rozpoczął się panel integracyjny z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli władz i instytucji. Już po kolacji zaczęła brzmieć muzyka ale tańce rozpoczęły się po godzinie.

Poniżej mała galeria zdjęć ze spotkania.