NASZA OFERTA
Zwracamy się do Państwa z informacjami dotyczącymi warunków prowadzenia przedsiębiorczości w naszym powiecie.
      Na wstępie podajemy informacje ogólne.
      Całe województwo podkarpackie pod względem dochodów ludności należy do najuboższych w kraju. Aż 45 % mieszkańców zatrudnionych jest w rolnictwie indywidualnym. Jest to region ludności w dużej części dwu zawodowej dlatego dekoniunktura w rolnictwie nie odbija się natychmiast na poziomie życia ludności wiejskiej, która czerpie dochody także z innych źródeł. W roku ubiegłym zarejestrowano wzrost liczby osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
       Ciągle wzrasta zainteresowanie kapitału zagranicznego naszym regionem. Wynika to konkretnych działań ze strony samorządów lokalnych, poziomu infrastruktury oraz położeniu nacisku na informację o atutach regionu. Dla pracodawcy są to atuty istotne: duże zasoby siły roboczej, ukryte w przeludnionym rolnictwie, wysokie kwalifikacje zawodowe znacznej części bezrobotnych poprzednio zatrudnionych w przemyśle i budownictwie oraz niskie wymagania płacowe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 84 % średniej krajowej, poziom bezrobocia wynosi 14,3% w porównaniu do 11,5% średniej krajowej.
      Bliskość granic oraz brak barier językowych z kontrahentami z krajów sąsiedzkich bardzo ułatwiają możliwości transgranicznej wymiany towarowej.
       Powiat Sanocki wchodzący w skład województwa podkarpackiego liczy 95 tysięcy mieszkańców, i zajmuje powierzchnię 1225 km kw. W strukturze gospodarczej zaznacza się dominacja sektora prywatnego. Na 5200 podmiotów gospodarczych tylko 5 to przedsiębiorstwa państwowe, 150 to spółki prawa handlowego a pozostałe to działalność gospodarcza osób fizycznych i spółek cywilnych – dane te plasują Powiat Sanocki powyżej średniej wojewódzkiej.
       Rozkład branżowy rodzaju działalności gospodarczej wygląda następująco:
Produkcja — artykuły metalowe, przetwórstwo drewna, elementy meblowe, wyroby z drewna litego – sztalugi, blejtreamy, szkło ręcznie formowane, sprzęt gospodarstwa domowego, przetwórstwo tworzyw sztucznych w szerokim zakresie, artykuły dla motoryzacji, artykuły spożywcze, wyroby z gumy,
Usługi — budownictwo, turystyka, firmy doradztwa gospodarczego, gastronomia, usługi dla ludności, transport,
Handel — pełna gama,
       Silną stroną naszego powiatu jest aktywność jego mieszkańców zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej. Liczne organizacje społeczne i gospodarcze non-profit powołane przez mieszkańców są widoczne dla społeczeństwa i pracują dla jego rozwoju.