Członkowie zarządu wybrani w 2016
Imię i NazwiskoFunkcjaLat w zarządzie
Bogusław KmiećPrezes19
Iwona MoczarnyWiceprezes5
Tadeusz SzałankiewiczWiceprezes1
Maciej PogorzelecSkarbnik1
Jan BiegaCzłonek Zarządu9
*Zarząd RIG nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje
Pracownicy etatowi
Imię i NazwiskoFunkcja
Bogusław Połdiakdyrektor
Wioletta Praisnerasystent dyrektora
Współpracownicy
Imię i NazwiskoDziedzina wiedzy
Robert Maciaszekmarketing
Teresa Latośdoradztwo ZUS
Lucyna Szelestrejestrowanie podmiotów
gospodarczych
Grażyna Krasickadoradztwo bankowe
Jan Biegalicencjonowany
doradca podatkowy
Jan Hołubowskiprzepisy p. poż.
Maciej Mermerszkolenia ZUS
Anna Batszkolenia z zakresu księgowości

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku została zarejestrowana 6 października 1993 roku przez Sąd Rejonowy w Krośnie, Sąd Gospodarczy Wydział V w rejestrze Izb Gospodarczych.

Wpis do KRS-0000066732 – Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

RIG jest wpisana do Ewidencji Placówek Niepublicznych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, a od maja 2005 roku RIG jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Indywidualne doradztwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, jak i dla tych, prowadzących już działalność gospodarczą prowadzone jest bezpłatnie jako realizacja zadań statutowych.

W listopadzie 2012 Minister Edukacji Narodowej dokonał wpisu Regionalnej Izby Gospodarczej do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem rejestru 56196