Regionalna Izba Gospodarcza ul. Rynek 15, 38-500 Sanok jest Jednostką Koordynującą  KLASTRA NAUKOWO – PRZEMYSŁOWEGO „SANOK” użycza swojego adresu jako siedziby Klastra

Klaster Naukowo – Przemysłowy SANOK został założony w 2013 roku, jest zgłoszony i monitorowany przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Jednostka Koordynująca  zobowiązuje się do obsługi organizacyjnej Klastra.

Jednostka Koordynująca wyznacza na  Koordynatora Bogusława Połdiaka dyrektora RIG

Regionalna Izba Gospodarcza należy do Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego

Misją „Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego” jest stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, szkół zawodowych i instytucji otoczenia biznesu w celu rozwoju szkolnictwa, edukacji zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Jednostką Koordynującą „Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego” jest Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku. Jednostka Koordynująca wyznaczyła na  Koordynatora Bogusława Połdiaka  

Regionalna Izba Gospodarcza należy do  Klastra Przemysłowo Naukowego ZIEMIA  SANOCKA

Do klastra „Ziemia Sanocka” przystąpiło piętnastu przedsiębiorców, cztery instytucje otoczenia biznesu, osiem placówek oświatowych oraz cztery jednostki samorządu terytorialnego.

Wśród przedsiębiorców znaleźli się: Pass Pol, Automet, Stomil, Drummonds, Herb, Do-Met, FHU San-Glass, San-Tech, FHU Techsan, FHU Tei, Geo-Eko, Wstech, Centrum Handlowe Ryś i Firma Przetwórstwa Drewna Janusza Nitki.

W roli obserwatora pojawiła się również sanocka firma Autosan.

Instytucjami otoczenia biznesu, które zgłosiły się dla klastra są: Powiatowy Urząd Pracy, Regionalna Izba Gospodarcza, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego z Ustrzyk Dolnych oraz Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku.

Do Klastra przystąpiły również uczelnie i szkoły z powiatu sanockiego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Podkarpacka Szkoła Rozwoju Przedsiębiorczości, Zespoły Szkół nr 2, 3 i 5 w Sanoku oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

Natomiast jednostkami samorządu terytorialnego, które wyraziły chęć przystąpienia do klastra są: powiat sanocki, miasto Sanok, miasto i gmina Zagórz oraz gmina Zarszyn.

Klaster Przemysłowo-Naukowy „Ziemia Sanocka” ma charakter otwarty, co oznacza, że w każdej chwili można jeszcze do niego dołączyć. skład rady Klastra jest następujący:
– Jan Fuks – przedsiębiorca, dr ekonomii, przewodniczący Rady Klastra (obszar przedsiębiorczości)
– Marek Sabara, Prezes Zarządu Bieszadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – członek rady (obszar instytucji okołobiznesowych)
– Konrad Kawa, PWSZ – członek rady (obszar szkolnictwa wyższego)
– Jowita Nazarkiewicz, dyrektor ZS2 – członek rady (obszar szkolnictwa ponadgimnazjalnego)
– Wacław Żuchowski, dyrektor RCRE – Instytucji Koordynującej
– Alicja Wosik, członek Zarządu Powiatu Sanockiego (pełnomocnik ds. klastra), Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego (obszar samorządów)