Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kursie „Zarządzanie projektami i procesami”

Kurs oparty jest o metodykę PMI, z wykorzystaniem elementów światowych standardów zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile oraz rozwiązań hybrydowych.


Program kursu przeznaczony jest dla praktyków biznesu i koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach. Przygotowany zestaw narzędzi projektowych, symulacja przebiegu projektu i jego zakończenie przedstawione zostały w studiach przypadku.


Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji Uczestników w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu. Nabyta wiedza pozwoli na poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii zarządzania projektami, wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej, przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.


Kurs zakończony jest egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

.Planowane rozpoczęcie kursu 15 kwietnia 2016, zajęcia będą się odbywały w systemach weekendowych.

Program kursu obejmuje 40 godzin zajęć. Koszt kursu wynosi 2250 zł netto od uczestnika.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez e-mail lub telefonicznie.


REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

ul. Rynek 15, 38-500 Sanok                  

tel/fax (013) 463 0444,
e-mail:  rigsanok@pro.onet.pl

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196