Skrót informacji po Walnym Zgromadzeniu 2016

Członkami Zarządu RIG zostali:

  1. Kijowski Wiesław                          
  2. Biega Jan                                      
  3. Długosz Zenon                               
  4. Kmieć Bogusław                           
  5. Moczarny Iwona                          
  6. Wilk Jan                                       
  7. Witkowska Bolesława    

Zgodnie z wynikiem wyborów ogłoszonym przez  Komisję Skrutacyjną i przyjętą uchwałą nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Członków RIG na trzyletnią kadencję Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej został wybrany pan Wiesław Kijowski.

Członkami Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku zostali;

  1. Skrzypińska Joanna                    
  2. Lisowski Jerzy                              
  3. Turkawski Stanisław