Konflikt zbrojny w Ukrainie zmusił jej obywateli do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych krajach Europy. Ludzie uciekający przed wojną musieli zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia, pracy czy pieniędzy. Często brakuje im podstawowych produktów. Chcemy wspierać takie osoby dlatego zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy potrzebują pomocy w znalezieniu zatrudnienia na terenie Polski.

Poniżej zamieszczamy link do krótkiej ankiety która pozwoli nam skierować zapytanie do współpracujących w ramach Regionalnej Izby Gospodarczej firm.

АНКЕТА для працівника, який шукає роботу / ANKIETA dla pracownika poszukującego zatrudnienia

Заповнену та підписану анкету необхідно надіслати на наступну адресу / Wypełnioną oraz podpisaną ankietę należy przesłać na adres: rigsanok@gmail.com